ซุบฮิ  04:28 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:49 น.
 อีชา  20:08 น.