ซุบฮิ  04:28 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:47 น.
 อีชา  20:06 น.