ซุบฮิ  04:54 น.
 ซุฮฺริ  12:07 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:11 น.