ซุบฮิ  05:27 น.
 ซุฮฺริ  12:31 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:11 น.
 อีชา  19:26 น.