ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:51 น.