ซุบฮิ  04:42 น.
 ซุฮฺริ  12:19 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  18:34 น.
 อีชา  19:47 น.