ซุบฮิ  04:41 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:49 น.