ซุบฮิ  04:59 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:03 น.
 อีชา  19:18 น.