ซุบฮิ  04:49 น.
 ซุฮฺริ  12:02 น.
 อัศริ  15:22 น.
 มัฆริบ  17:55 น.
 อีชา  19:07 น.