ซุบฮิ  05:17 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:22 น.
 อีชา  19:35 น.