ซุบฮิ  04:59 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:34 น.