ซุบฮิ  05:16 น.
 ซุฮฺริ  12:29 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:21 น.
 อีชา  19:34 น.