ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:18 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:34 น.