ซุบฮิ  04:54 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:28 น.
 อีชา  19:39 น.