ซุบฮิ  04:45 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:35 น.
 อีชา  19:51 น.