ซุบฮิ  04:39 น.
 ซุฮฺริ  12:15 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:27 น.
 อีชา  19:42 น.