ซุบฮิ  05:07 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:34 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:36 น.