ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:04 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:11 น.