เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
19 มีนาคม 2562
13 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:08 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:36 น.
 มัฆริบ  18:27 น.
 อีชา  19:36 น.
muslimthaipost.com