เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
17 กรกฎาคม 2562
14 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:50 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:36 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com