เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
17 มกราคม 2562
10 ญามาดิลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:14 น.
 ซุฮฺริ  12:28 น.
 อัศริ  15:48 น.
 มัฆริบ  18:20 น.
 อีชา  19:34 น.
muslimthaipost.com