เวลาละหมาด
 จ.พิษณุโลก
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:14 น.
 ซุฮฺริ  12:10 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  17:46 น.
 อีชา  18:55 น.
muslimthaipost.com