เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
28 พฤษภาคม 2563
5 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:45 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:39 น.
 อีชา  19:55 น.
muslimthaipost.com