เวลาละหมาด
 จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม 2562
8 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:06 น.
 ซุฮฺริ  12:10 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  17:50 น.
 อีชา  19:05 น.
muslimthaipost.com