เวลาละหมาด
 จ.ชลบุรี
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:04 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  17:47 น.
 อีชา  19:01 น.
muslimthaipost.com