เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:10 น.
 ซุฮฺริ  12:09 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:49 น.
 อีชา  18:58 น.
muslimthaipost.com