เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
22 สิงหาคม 2562
21 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:49 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:30 น.
 มัฆริบ  18:37 น.
 อีชา  19:50 น.
muslimthaipost.com