เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
16 กุมภาพันธ์ 2562
11 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:26 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:36 น.
muslimthaipost.com