เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:47 น.
 ซุฮฺริ  12:01 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:54 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com