เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
23 มีนาคม 2562
16 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:04 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:34 น.
muslimthaipost.com