เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
17 มกราคม 2562
10 ญามาดิลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:12 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:18 น.
 อีชา  19:32 น.
muslimthaipost.com