21 กุมภาพันธ์ 2562 
 ซุบฮิ  05:32 น.
 ซุฮฺริ  12:38 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:33 น.
muslimthaipost.com