เวลาละหมาด
 จ.ตรัง
28 พฤษภาคม 2563
5 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:44 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:35 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com