เวลาละหมาด
 จ.นนทบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2562
16 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:24 น.
 ซุฮฺริ  12:34 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:36 น.
muslimthaipost.com