เวลาละหมาด
 จ.นนทบุรี
15 พฤศจิกายน 2561
6 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:00 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:48 น.
 อีชา  19:02 น.
muslimthaipost.com