เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
23 กันยายน 2562
23 มุฮัรรอม 1441
 
 ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:15 น.
 อีชา  19:26 น.
muslimthaipost.com