เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
24 มีนาคม 2562
17 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:06 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:30 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com