เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
10 ธันวาคม 2561
3 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  04:57 น.
 ซุฮฺริ  12:10 น.
 อัศริ  15:30 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:15 น.
muslimthaipost.com