เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
20 เมษายน 2562
15 ชะอ์บาน 1440
 
 ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:25 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:34 น.
muslimthaipost.com