เวลาละหมาด
 อ.เมือง
,จ.สุโขทัย
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:15 น.
 ซุฮฺริ  12:11 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:46 น.
 อีชา  18:56 น.
muslimthaipost.com