เวลาละหมาด
 จ.สตูล
24 มีนาคม 2562
17 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:10 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:31 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com