เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
12 พฤศจิกายน 2562
15 รอบิอุลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:00 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  17:54 น.
 อีชา  19:06 น.
muslimthaipost.com