เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
5 เชาวัล 1441 
 ซุบฮิ  04:27 น.
 ซุฮฺริ  12:18 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  20:00 น.
muslimthaipost.com