เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
12 ธันวาคม 2562
14 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:12 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  17:52 น.
 อีชา  19:08 น.
muslimthaipost.com