เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
26 มกราคม 2563
30 ญามาดิลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:28 น.
 ซุฮฺริ  12:33 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:16 น.
 อีชา  19:30 น.
muslimthaipost.com