เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:01 น.
 ซุฮฺริ  12:06 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:48 น.
 อีชา  19:02 น.
muslimthaipost.com