เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
27 พฤษภาคม 2563
4 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:28 น.
 ซุฮฺริ  12:18 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  19:59 น.
muslimthaipost.com