เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
28 ตุลาคม 2563
11 รอบิอุลเอาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:56 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  17:53 น.
 อีชา  19:05 น.
muslimthaipost.com