เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
21 กรกฎาคม 2562
18 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:38 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:50 น.
 อีชา  20:07 น.
muslimthaipost.com