เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
17 พฤศจิกายน 2562
20 รอบิอุลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:00 น.
 ซุฮฺริ  12:06 น.
 อัศริ  15:22 น.
 มัฆริบ  17:49 น.
 อีชา  19:03 น.
muslimthaipost.com