เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
26 มีนาคม 2562
19 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:04 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:43 น.
 มัฆริบ  18:30 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com