เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
21 กุมภาพันธ์ 2563
26 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:24 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:37 น.
muslimthaipost.com