เวลาละหมาด กรุงเทพ      (12 พฤศจิกายน 2562/15 รอบิอุลเอาวัล 1441)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 04:59 น.  12:05 น.  15:21 น.  17:49 น.  19:02 น.
muslimthaipost.com