เวลาละหมาด
 จ.สตูล
23 มกราคม 2563
27 ญามาดิลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:22 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:54 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:39 น.
muslimthaipost.com