เวลาละหมาด
 จ.สตูล
10 ธันวาคม 2561
3 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:03 น.
 ซุฮฺริ  12:15 น.
 อัศริ  15:35 น.
 มัฆริบ  18:05 น.
 อีชา  19:20 น.
muslimthaipost.com