เวลาละหมาด
 จ.สตูล
22 พฤษภาคม 2562
17 รอมดอน 1440
 
 ซุบฮิ  04:44 น.
 ซุฮฺริ  12:19 น.
 อัศริ  15:41 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com