เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
16 กุมภาพันธ์ 2562
11 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:28 น.
 ซุฮฺริ  12:41 น.
 อัศริ  16:00 น.
 มัฆริบ  18:35 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com