เวลาละหมาด จ.นราธิวาส      (28 พฤษภาคม 2563/5 เชาวัล 1441)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 04:38 น.  12:13 น.  15:36 น.  18:25 น.  19:40 น.
muslimthaipost.com