เวลาละหมาด กรุงเทพ      (20 มกราคม 2562/13 ญามาดิลเอาวัล 1440)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 05:27 น.  12:31 น.  15:46 น.  18:12 น.  19:26 น.
muslimthaipost.com