เวลาละหมาด กรุงเทพ      (22 พฤษภาคม 2562/17 รอมดอน 1440)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 04:29 น.  12:17 น.  15:35 น.  18:40 น.  19:57 น.
muslimthaipost.com