เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:49 น.
 ซุฮฺริ  12:03 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  17:55 น.
 อีชา  19:08 น.
muslimthaipost.com