เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
12 พฤศจิกายน 2562
15 รอบิอุลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:02 น.
 อัศริ  15:22 น.
 มัฆริบ  17:55 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com