เวลาละหมาด
 จ.เชียงใหม่
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:14 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  17:50 น.
 อีชา  19:05 น.
muslimthaipost.com