เวลาละหมาด
 จ.เชียงใหม่
24 มีนาคม 2562
17 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:12 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:56 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com