เวลาละหมาด
 จ.ตราด
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  11:58 น.
 อัศริ  15:15 น.
 มัฆริบ  17:42 น.
 อีชา  18:56 น.
muslimthaipost.com