เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
17 มิถุนายน 2562
13 เชาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:28 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:44 น.
 อีชา  20:01 น.
muslimthaipost.com