เวลาละหมาด
 จ.นครศรีธรรมราช
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:07 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:08 น.
muslimthaipost.com