เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
6 ธันวาคม 2562
8 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:08 น.
 อัศริ  15:28 น.
 มัฆริบ  17:59 น.
 อีชา  19:13 น.
muslimthaipost.com