เวลาละหมาด
 จ.พัทลุง
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:04 น.
 ซุฮฺริ  12:11 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com