เวลาละหมาด
 จ.สตูล
28 พฤษภาคม 2563
5 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:44 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:43 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:48 น.
muslimthaipost.com