เวลาละหมาด
 จ.สตูล
16 กุมภาพันธ์ 2562
11 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:23 น.
 ซุฮฺริ  12:37 น.
 อัศริ  15:56 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:43 น.
muslimthaipost.com