เวลาละหมาด
 จ.สตูล
15 พฤศจิกายน 2561
6 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:08 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:12 น.
muslimthaipost.com