เวลาละหมาด
 จ.ชุมพร
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:11 น.
 ซุฮฺริ  12:15 น.
 อัศริ  15:30 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:09 น.
muslimthaipost.com