เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
20 ตุลาคม 2561
11 ซอฟัร 1440
 
 ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:03 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  17:59 น.
 อีชา  19:09 น.
muslimthaipost.com