เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
24 มีนาคม 2562
17 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:05 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:35 น.
muslimthaipost.com