เวลาละหมาด
 อ.เมือง
,จ.แพร่
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:15 น.
 ซุฮฺริ  12:10 น.
 อัศริ  15:18 น.
 มัฆริบ  17:43 น.
 อีชา  18:54 น.
muslimthaipost.com