เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
28 พฤษภาคม 2563
5 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:40 น.
 อีชา  19:56 น.
muslimthaipost.com