เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
21 กุมภาพันธ์ 2562
16 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:29 น.
 ซุฮฺริ  12:43 น.
 อัศริ  16:01 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:48 น.
muslimthaipost.com