เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
16 กุมภาพันธ์ 2562
11 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:30 น.
 ซุฮฺริ  12:43 น.
 อัศริ  16:02 น.
 มัฆริบ  18:37 น.
 อีชา  19:48 น.
muslimthaipost.com