เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
15 พฤศจิกายน 2561
6 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:01 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:33 น.
 มัฆริบ  18:04 น.
 อีชา  19:17 น.
muslimthaipost.com