เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
10 ธันวาคม 2561
3 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  04:57 น.
 ซุฮฺริ  12:11 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:02 น.
 อีชา  19:17 น.
muslimthaipost.com