เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
6 ธันวาคม 2562
8 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:09 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:15 น.
muslimthaipost.com