เวลาละหมาด
 จ.สมุทรปราการ
20 มกราคม 2562
13 ญามาดิลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:26 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:11 น.
 อีชา  19:26 น.
muslimthaipost.com