เวลาละหมาด
 จ.สุราษฏร์ธานี
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:01 น.
 ซุฮฺริ  12:12 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:14 น.
muslimthaipost.com