เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
23 สิงหาคม 2562
22 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:19 น.
 อัศริ  15:28 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:36 น.
muslimthaipost.com