เวลาละหมาด
 อ.เมือง
,จ.ขอนแก่น
18 พฤศจิกายน 2561 
 ซุบฮิ  05:03 น.
 ซุฮฺริ  11:59 น.
 อัศริ  15:09 น.
 มัฆริบ  17:35 น.
 อีชา  18:45 น.
muslimthaipost.com