เวลาละหมาด
 อ.แม่สอด
,จ.ตาก
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:11 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  17:51 น.
 อีชา  19:06 น.
muslimthaipost.com