เวลาละหมาด
 จ.สตูล
20 เมษายน 2562
15 ชะอ์บาน 1440
 
 ซุบฮิ  04:56 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:30 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:40 น.
muslimthaipost.com