เวลาละหมาด
 จ.นครราชสีมา
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:01 น.
 อัศริ  15:16 น.
 มัฆริบ  17:42 น.
 อีชา  18:57 น.
muslimthaipost.com