เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
6 ธันวาคม 2562
8 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:07 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  17:58 น.
 อีชา  19:13 น.
muslimthaipost.com