เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
22 พฤษภาคม 2562
17 รอมดอน 1440
 
 ซุบฮิ  04:39 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:34 น.
 มัฆริบ  18:23 น.
 อีชา  19:38 น.
muslimthaipost.com