เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
18 กรกฎาคม 2562
15 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:45 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:48 น.
muslimthaipost.com