เวลาละหมาด
 อ.นาทวี
,จ.สงขลา
15 พฤศจิกายน 2561
6 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:50 น.
 ซุฮฺริ  12:04 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  17:56 น.
 อีชา  19:09 น.
muslimthaipost.com