เวลาละหมาด
 จ.สตูล
17 มกราคม 2562
10 ญามาดิลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:20 น.
 ซุฮฺริ  12:33 น.
 อัศริ  15:52 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:37 น.
muslimthaipost.com