เวลาละหมาด
 จ.สตูล
18 พฤศจิกายน 2561
9 รอบิอุลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:08 น.
 อัศริ  15:28 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:13 น.
muslimthaipost.com