เวลาละหมาด
 จ.สตูล
22 กุมภาพันธ์ 2563
27 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:22 น.
 ซุฮฺริ  12:37 น.
 อัศริ  15:54 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:43 น.
muslimthaipost.com