เวลาละหมาด
 จ.สตูล
23 มีนาคม 2562
16 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:11 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com