เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
10 ธันวาคม 2561
3 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:09 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:14 น.
muslimthaipost.com