เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
16 กุมภาพันธ์ 2562
11 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:16 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:37 น.
muslimthaipost.com